Ing. Květoslav Mikulenka

Soudní znalec

Firma Ing. Květoslav Mikulenka poskytuje služby v oblasti poradenství a znaleckých posudků v oboru fotovoltaika. Technické vybavení, dlouholeté zkušenosti v oboru i personální zajištění umožňuje vyhovět prakticky všem Vašim požadavkům. Flashtesty, popř. životnostní testy zajištíme v některé akreditované laboratoři v ČR. Pro rychlou kontrolu panelů, string boxů, kabelů máme vlastní infrakameru FLIR.

Zabýváme se také optimalizací výkonů FVE, tak aby Vaše elektrárny dosahovaly výnosů odpovídajích daným podmínkám nejen dnes ale i v budoucnosti. Na každé FVE postavené zejména období let 2009-2010 se s velkou pravděpodobností dá dosáhnout lepších výnosů.

Znalecké posudky fotovoltaických elektráren
Kontrola fotovoltaických modulů, rozváděčů a kabeláže infrakamerou • Kontrola dosahovaných výsledků fotovoltaických elektráren • Stanovení výkonových parametrů FVE (Performance ratio, účinnost…) • Zpracování technických zpráv o stavu FVE se zaměřením na problémové místa • Zajištění testování modulů v certifikované laboratoři - flash test, testy simulující životnost, termografie a další

Poradenství v oblasti fotovoltaických elektráren
Návrh optimalizace fotovoltaických elektráren • Analýza potřeby mytí modulů
Kontrola překompenzovanosti FVE uvedených do provozu v roce 2009 -2010 dle platné metodiky

Poskytuji komplexní služby a poradenství jako soudní znalec pro obor Energetika - obnovitelné zdroje - fotovoltaika.

Konzultace návrhu nových FVE, včetně hybridních FVE.

Potřebujete znalecký posudek? 602 823 662 Zavolejte mi!

O firmě

Ing. Květoslav Mikulenka

 • soudní znalec  pro obor Energetika - obnovitelné zdroje - fotovoltaika

 • jmenovaný  krajským soudem v Ostravě dne 29.3.2010, rozhodnutím č. Spr.951/2010 dle zákona č.36/1967 Sb.

 

Praxe:

Soudním znalcem od r.2010

 • desítky znaleckých posudků pro státní i soukromý sektor

V oboru fotovoltaiky pracuji od roku 2003 v různých funkcích (manažer projektu, senior PV engineer, konzultant)

 • účast na přípravě FVE projektů v Gruzii a Bosně organizovaných Českou rozvojovou agenturou

 • pravidelná účast na fotovoltaických konferencích a sledování nových trendů

 • příprava přenášek pro Českou fotovoltaickou asociaci (CEFAS)

 • působení v českých i nadnárodních firmách (Solartec, Enfinity, Photon Energy)

 • příprava prvních větších FV projektů v ČR ( např. 20kWp na Karlově univerzitě, 40 kWp na Masarykově univerzitě)

 • příprava projektů velkých FVE ( FVE Tuřany - 7,16 MWp, FVE Milčice - 896 kWp, FVE Mostkovice -1 MWp, FVE Zvíkov  - 2 MWp a další)

 • účast na řešení projetku skladování elektrické energie vyrobené ze sluneční energie ( elektrolýza, palivové články…)

Do roku 2003:

 • ředitel divize montáže integrovaných obvodů v nadnárodní firmě On Semiconductor (dříve divize Motoroly)

 

Členství v organizacích:

 • Komora soudních znalců

 • Unie soudních znalců

 

Vzdělání :

 • Seminář Masarykovy university Znalecké dokazování

 • Certifikát Fluke o absolvování kurzu Základy práce s termokamerou

 • Semináře Unie soudních znalců o problematice protipožární ochrany

 • Seminář Využití obnovitelných zdrojů energie pořádaný Společností pro techniku prostředí

 • Malý certifikát Unie soudních znalců Rozbor mimořádných událostí z pohledu soudních znalců

 • Osvědčení L.P. Elektro o absolvování kurzu Elektrotechnika v investiční výstavbě

 • Osvědčení L.P. Elektro o absolvování kurzu ISO 9000

 • Ing., Fakulta elektrotechniky, Vysoké učení technické v Brně

 • Střední průmyslová škola elektrotechnická Rožnov p.R .

Z praxe

Časté nedostatky na FVE

V oblasti dokumentace:

-  neúplná provozní dokumentace (není ani stanoven její rozsah dle vyhlášky  101/2005 Sb.)
-  není stanoveno prostředí dle normy ČSN 33 2000 5 51
-  chybí požární dokumentace
-  neúplná dokumentace skutečného stavu, není prováděna aktualizace
-  není proveden výpočet řízeného rizik

 

V oblasti elektro

-  není zajištěn pravidelný servis FVE
-  poddimenzovaná kabeláž
-  nedostatečně dimenzované string boxy
-  chybí jištění stringů
-  chybí bezpečnostní tabulky
-  nejsou správně navrženy přepěťové ochrany
-  chybí popis přístroje

 

V oblasti konstrukce

-  při montáži nebyl dodržován manuál výrobce modulů=ztráta záruk
-  nedodržení dilatačních mezer
-  krátké přítlačné tvarovky
-  nedodržení utahovacího momentu
-  špatně navržené a realizované konstrukce
-  příliš dlouhé vodorovné nebo nedostatečně podepřené profily konstrukce

 

Vlastní provoz FVE:

-  není zajištěna smluvně servisní činnost
-  není zajištěna preventivní údržba
-  nejsou řešeny vady modulů (např. snail trails)
-  není věnována pozornost stínům cizích předmětů (např. stíny rostlin, ptačí trus)

 

Výše popsané jsou jen některé často opakované nedostatky, které vedou ke snižování výnosů dané FVE a zkrácení doby její funkčnosti.

 

Včasným řešením těchto nedostatků lze předejít velkým finančním ztrátám.

Kde nás najdete

Kontakt

Ing. Květoslav Mikulenka

IČO: 76664309

Borová 1696 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kancelář v Praze:

Květoslav Mikulenka

Mrštíkova 45

110 00 Praha 10      

Kontakty:

Tel.: +420 602 823 662 

        +420 571 115 133   

E-mail: kmikulenka@gmail.com